Henrik Jandorf

          Hvem er jeg? Min inkarnations bestræbelse drejer sig om at bidrage med en udvikling i den rette kurs for denne klode og dens beboere. Det lyder stort, men vil i al enkelhed sige at arbejde med denne planets lovmæssighed, ikke mod den. Dette giver mig nemlig gode dage og et godt liv. At hjælpe et menneske eller en sag, frem for at tage sig friheder på andres bekostning. Når vi konfronteres med meninger, som ligger diamentralt modsat vore egne, så er disse jo blot supplerende indfaldsvinkler, som vi i bedste fald kunne lære noget af.

          Jeg har studeret Esoterisk Filosofi i 20 år, på nudansk ‘læren om altings sammenhæng’, hvilket sammen med andre ægte, universelle filosofier, giver et logisk og balanceret grundlag for at kunne træffe de rette beslutninger. Helt uafhængig af religion og kirkelige trosretninger anviser denne Filosofi det altafgørende formål: Det højeste vi kan opnå i en hvilken som helst inkarnation, er at skabe en bro mellem vores lavere og vores højere bevidsthed. Når dette udgangspunkt er på plads, kan vi med sindsro gå til næste fase!

Født 28-01-1954 – uddannet fra Statens Teaterskole, København 1978

Freelance og siden fastansat skuespiller på Det Kongelige Teater 1995-2015

Specielle færdigheder: våben, ridning, rulleskøjter, al sport

Sprog: engelsk, svensk, norsk, tysk, noget fransk

Musik: komponist, sanger, tekstforfatter, performer, piano, keyboards, guitar

Kontakt: Tlf – +45-30234432   Email – info@henrikjandorf.dk